รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ลำดับ ข้อมูลทั่วไป วันที่ลงทะเบียน
1 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 8 ก.ย. 64 , 15:54 น.
2 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 16 ก.ย. 64 , 09:54 น.
3 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 17 ก.ย. 64 , 14:19 น.