รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนอบรมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล / First Name and Last Name ข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงาน / Guide /Diving Certification Level วันที่ลงทะเบียน
1 ชุมพล ตุละ มัคคุเทศก์ (guide) 24 พ.ค. 67 , 15:04 น.
2 สุทธิโชค ใจสมุทร มัคคุเทศก์อิสระ (freelance guide) 25 พ.ค. 67 , 07:16 น.
3 ธารทิพย์. จุลกะรัตน์ มัคคุเทศก์อิสระ (freelance guide) 25 พ.ค. 67 , 21:39 น.
4 พายุ ขนานใต้ มัคคุเทศก์อิสระ (freelance guide) 28 พ.ค. 67 , 16:54 น.
">