รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 8
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงาน วันที่ลงทะเบียน
1 วาทาริ ดาหลาย มัคคุเทศก์ 13 เม.ย. 64 , 04:59 น.
2 นฤมล​ สุขเจริญ มัคคุเทศก์ 16 เม.ย. 64 , 14:39 น.
3 นิกร เพ็งเกต มัคคุเทศก์อิสระ 16 เม.ย. 64 , 15:05 น.
4 สุริยะ หาดเด็น Dive Master 16 เม.ย. 64 , 15:30 น.
5 สุภชัย​ จัน​เมือง​ มัคคุเทศก์ 16 เม.ย. 64 , 16:26 น.
6 นางสาวปรีญา ณพัทลุง มัคคุเทศก์อิสระ 16 เม.ย. 64 , 16:28 น.
7 วรวิทย์​ รัตนกุล มัคคุเทศก์ 16 เม.ย. 64 , 16:38 น.
8 ธวัชชัย ขาวสุข มัคคุเทศก์อิสระ 16 เม.ย. 64 , 19:43 น.
9 ธาดา สู้ณรงค์ มัคคุเทศก์อิสระ 16 เม.ย. 64 , 21:56 น.
10 ชนันทร์ ตรังค์เอื้อสันติ มัคคุเทศก์อิสระ 20 เม.ย. 64 , 12:51 น.
11 สุนทร เชิดนาม Instructor 8 พ.ค. 64 , 16:16 น.