รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 สมบัติ กาญจนไพหาร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 2 พ.ย. 64 , 13:51 น.
2 กิติยา เจินเทินบุญ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 13:45 น.
3 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 13:50 น.
4 ฐานิตดา ไฮ้ย้อย พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 13:54 น.
5 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 14:01 น.
6 รณรงค์ เขียวอ่อน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 15 ส.ค. 65 , 10:22 น.
7 วาสนา สัตถาวร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 15 ส.ค. 65 , 15:50 น.
8 สิริพงศ์ มิ่งเมือง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 18 ส.ค. 65 , 09:52 น.
9 บุษบา สโมสร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 ส.ค. 65 , 15:45 น.
10 ประชา จิตเย็น ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 28 ส.ค. 65 , 23:07 น.
11 พัทธนันท์ ธัญธนาอมรรัฐ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 21 พ.ย. 65 , 10:00 น.