ลงทะเบียนขอรับบริการ เพื่อเปิด Mobile Application ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของกรม ทช (DMCR)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเปิด Mobile Application ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของกรม ทช (DMCR) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม ลงทะเบียน (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ
การขอเปิดสิทธิ ขอกำหนดเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการเท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
สำนักงานอธิบดี
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแอพพลิเคชั่น
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
">