ลงทะเบียนยืนยันตัวตน บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@dmcr.mail.go.th)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@dmcr.mail.go.th) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ใช่ (กรุณากรอกข้อมูลส่วนที่ 2)
ไม่ใช่ (กรุณากรอกข้อมูลส่วนที่ 3)
ส่วนที่ 2 สำหรับผู้มีบัญชีเดิม (กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม)
ใช่
ไม่ใช่
ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ไม่มีบัญชีเดิม (กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม)
ใช่
ไม่ใช่
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ