ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบ แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA) (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ เท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
จะต้องเป็นอีเมลส่วนตัวที่มีการตรวจเช็คอยู่ตลอด เพื่อสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล รหัสผ่านใหม่หรือการยืนยันต่างๆ จากระบบได้
ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ