อบรมนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หลักสูตร "การดำน้ำลึก" (Advance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รายชื่อผู้ลงทะเบียน

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร "การดำน้ำลึก" (Advance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20 คน ณ สโมสรสระว่ายน้ำหมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ 65 เขตประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 (วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ขั้นตอนการลงทะเบียน
          1. ดาวน์โหลด ใบสมัครนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Advanced) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
          2. ลงทะเบียนอบรมนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หลักสูตร "การดำน้ำลึก" (Advance)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมแนบเอกสาร (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

*** หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เบอร์โทร 02 141 1348
คุณรสิกาญจน์ อรรถพร (โซ่) เบอร์โทร 061 865 2445
คุณกัญญารัตน์ นาครักษา (มาร์ช) เบอร์โทร 090 959 7607

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ (Emergency Contact Infomation)
ส่วนที่ 3 เอกสารการรับสมัคร
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb