ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด (Mini-Site) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site) (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

การขอเปิดสิทธิ ขอกำหนดเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการเท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
">