ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS) (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

การขอเปิดสิทธิ ขอกำหนดเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ เท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
จะต้องเป็นอีเมลส่วนตัวที่มีการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับข่าวสาร ข้อมูล รหัสผ่านใหม่หรือการยืนยันตัวตนต่างๆ จากระบบได้
  • ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง

  • ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก

  • ฐานข้อมูลการสำรวจหญ้าทะเล

  • ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ

  • ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ

  • ฐานข้อมูลผู้กระทำผิดด้านป่าชายเลน/ด้านทะเล

  • ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง

  • ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ

  • อื่นๆ

เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ