ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วงรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเทอร์เน็ต (LAN / WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบ 
แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเตอร์เทอร์เน็ต (LAN / WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง

(จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

รายละเอียดแบบฟอร์มที่ประสงค์ขอรับบริการ
1. แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th
2. แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN)
3. แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เปิดให้บริการสำหรับข้าราชการเท่านั้น
4. แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง

เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th
เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN)
เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ
แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
">