ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services) (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

การขอเปิดสิทธิ ขอกำหนดเป็น ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการเท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
จะต้องเป็นอีเมลส่วนตัวที่มีการตรวจเช็คอยู่ตลอด เพื่อสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล รหัสผ่านใหม่หรือการยืนยันต่างๆ จากระบบได้
เลือกได้มากกว่า 1 ระบบ
 • ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (OnePage)

 • ระบบบริหารโครงการ (MiniPorject)

 • ระบบข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ /ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ระบบติดตามแจ้งเรื่องร้องเรียน

 • ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อ ทช.)

 • ระบบจองห้องประชุม

 • ระบบปฏิทินผู้บริหาร

 • ระบบเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงาน (Mini Site)

 • ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

 • อื่นๆ

 • ระบบใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทน (e-Slip)

เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
 • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ