ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 8รายชื่อผู้ลงทะเบียน

          >> กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำหรือผู้นำการดำน้ำที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 40 คน (สำรอง 5 คน)
          >> สถานที่ : แจ้งให้ทราบภายหลัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564

มัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์อิสระ
Dive Master
Instructor
อาหารทั่วไป
อาหารอิสลาม
อาหารมังสวิรัติ