ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2.
ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

การขอเปิดสิทธิ ขอกำหนดเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการเท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
จะต้องเป็นอีเมลส่วนตัวที่มีการตรวจเช็คอยู่ตลอด เพื่อสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล รหัสผ่านใหม่หรือการยืนยันต่างๆ จากระบบได้
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ